De achtergrond

Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar én leuker om in te wonen.

Waarom sluiten mensen elke dag weer in de file aan? Waarom zou je zelf een auto hebben als je deze 95% van de tijd niet gebruikt? En waarom gebruiken we openbare ruimte voor parkeerplaatsen, terwijl we er ook speelplekken of terrasjes van kunnen maken?

Verbaas jij je ook wel eens hierover? Vind je ook dat we onszelf schoner, minder en anders moeten gaan vervoeren? Autodelen is één van de oplossingen voor de veel te hoge CO2-uitstoot van vervoer in Nederland en het dichtslibben van onze wegen. 100% elektrisch rijden is een belangrijke stap op weg naar een duurzame vervoerssector in 2030. Minder auto’s op straat is dat net zo goed.

Autodelen maakt je buurt leefbaar
Nederland telt circa 64.312 deelauto’s en zo’n 730.000 autodelers, verspreid over het hele land. Met Auto van de Straat wil Natuur & Milieu mensen inspireren om ook autodelers te worden. Door je auto te delen neem je je verantwoordelijkheid om zelf je buurt beter bereikbaar te maken en iets te doen aan de leefbaarheid. Met elke auto die verdwijnt komt er namelijk ruimte vrij om bijvoorbeeld kinderen te laten spelen, elkaar te ontmoeten of een moestuin te beginnen. Elektrische deelauto’s zijn daarnaast schoner en verminderen het grondstofgebruik. Wil je meer weten over de toekomst van mobiliteit in Nederland? Lees dan de Mobiliteitsvisie (pdf) van Natuur & Milieu.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland
De komende jaren worden er heel veel huizen bijgebouwd. Als mensen hun reisgedrag niet veranderen, leidt dat tot meer verkeer en CO2-uitstoot, en staat iedereen straks stil. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag en slimme oplossingen. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: ‘Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een auto. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van een auto. Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar en leuker om in te wonen, dus ik roep iedere buurt in Noord-Holland op mee te doen met Auto van de Straat en de voordelen van autodelen te ervaren.’

Lees hier meer over de slimme oplossingen waar de provincie aan werkt of volg Provincie Noord-Holland op Smart Mobility in Noord-Holland: overzicht | LinkedIn.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen
De wedstrijd sluit aan bij de ambitie van de provincie om duurzame manieren van mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren. Hiervoor is niet alleen de beschikbaarheid van elektrisch (deel)vervoer nodig, maar ook inzicht in de voordelen en het gemak daarvan. De provincie is nieuwsgierig naar de motivatie van mensen om deel te nemen aan deelmobiliteitsprojecten. Aan Auto van de Straat is dan ook een onderzoek van de Rijksuniversiteit gekoppeld. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in wat mensen motiveert om deel te nemen aan deelmobiliteitsprojecten. En hoe deze motivatie zich door vertaald in het daadwerkelijke gebruik van de deelauto’s.

 

 

 

 

In opdracht van:
In samenwerking met:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid