De achtergrond

Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar én leuker om in te wonen.

Waarom sluiten mensen elke dag weer in de file aan? Waarom zou je zelf een auto hebben als je deze 95% van de tijd niet gebruikt? En waarom gebruiken we openbare ruimte voor parkeerplaatsen, terwijl we er ook speelplekken of terrasjes van kunnen maken?

Verbaas jij je ook wel eens hierover? Vind je ook dat we onszelf schoner, minder en anders moeten gaan vervoeren? Autodelen is één van de oplossingen voor de veel te hoge CO2-uitstoot van vervoer in Nederland en het dichtslibben van onze wegen. 100% elektrisch rijden is een belangrijke stap op weg naar een duurzame vervoerssector in 2030. Minder auto’s op straat is dat net zo goed.

Elektrisch rijden
Provincie Gelderland wil alternatieven bieden voor het bezit van (tweede) auto’s en streeft naar een schaalvergroting van 1000 elektrische deelauto’s in de provincie. Op 1 mei 2019 is er gestart met een subsidieregeling voor aanbieders van deelauto’s en door deze regeling zijn er in hetzelfde jaar 51 elektrische deelauto’s bijgekomen, het streven is om daar in 2020 nog 170 elektrische deelauto’s aan toe te voegen. Met deze regeling stimuleert provincie Gelderland het aantal elektrische auto’s op de weg en wordt elektrisch rijden beter betaalbaar door te autodelen. De campagne Auto van de Straat laat Gelderlanders kennismaken met elektrisch autodelen en sluit daarmee goed aan op de ingezette koers en de ambities van de provincie.

Autodelen maakt je straat leefbaar
Nederland telt circa 51.150 deelauto’s en zo’n 515.000 autodelers, verspreid over het hele land. Met Auto van de Straat wil Natuur & Milieu, samen met provincie Gelderland, mensen inspireren om ook autodelers te worden. Door je auto te delen neem je je verantwoordelijkheid om zelf je buurt beter bereikbaar te maken en iets te doen aan de leefbaarheid. Met elke auto die verdwijnt komt er namelijk ruimte vrij om bijvoorbeeld kinderen te laten spelen, elkaar te ontmoeten of een moestuin te beginnen. Elektrische deelauto’s zijn daarnaast schoner en verminderen het grondstofgebruik. Wil je meer weten over de toekomst van mobiliteit in Nederland? Lees dan de Mobiliteitsvisie (pdf) van Natuur & Milieu.

 

 

In samenwerking met:

Logo Gelderland

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid