Spelregels

Auto van de straat is een actie waarmee Natuur & Milieu elektrisch autodelen wil stimuleren en bekender maken onder Noord-Hollanders. We werken daarbij samen met MRA-Elektrisch en MobiCoop, en in opdracht van de provincie Noord-Holland. Je kan je als straat inschrijven; als hofje, plein, appartementencomplex of verzameling buurtgenoten mag natuurlijk ook. Wel is er een hoofd-inschrijver nodig die als contactpersoon fungeert. Hieronder staan de spelregels voor deze actie. Deze bestaan uit twee onderdelen: de inschrijving en de wedstrijdperiode.

Met Auto van de Straat werken we samen met het deelplatform MobiCoop, zij leveren de auto’s. Deze zijn van het type Renault ZOE en Renault Megane, of vergelijkbare modellen. Deze volledig elektrische auto’s hebben plaats voor 5 personen en een actieradius van respectievelijk 315 en 365 kilometer. Elke deelnemer krijgt een account en een app van R-Mobility om de auto’s te gebruiken.

Inschrijving

Hieronder staan alle voorwaarden voor de inschrijving. Een jury die bestaat uit leden werkzaam bij Provincie Noord-Holland, MRA-Elektrisch, MobiCoop en Natuur & Milieu zal uiteindelijk beslissen welke drie groepen (“straten of buurten”) mee mogen doen aan Auto van de Straat. Als je je inschrijft, dan moet:

 • Het formulier volledig zijn ingevuld.
 • Er één hoofd-deelnemer aangewezen zijn die als contactpersoon fungeert.
 • Het formulier voor het sluiten van de inzendperiode zijn verstuurd. Inzenden kan tot en met 31 maart 2022.

Voorwaarden om mee te doen:

 • Deelnemers moeten wonen én ingeschreven zijn in de provincie Noord-Holland.
 • Minimaal 10 deelnemers uit verschillende huishoudens en maximaal 20 deelnemers per straat of buurt.
 • De deelnemers wonen bij elkaar in de buurt. Dit hoeft niet in dezelfde straat te zijn. De locatie van de auto moet goed bereikbaar zijn voor elke deelnemer.
 • De deelnemers wonen in een gebied zonder parkeerrestricties (bijv. betaald parkeren, vergunningparkeren).
 • Elke deelnemer is 18 jaar of ouder en in bezit van een rijbewijs.
 • Elke deelnemer moet indien de straat of buurt wint, bereid zijn zich te registreren als deelnemer bij MobiCoop en met hen een overeenkomst voor het gebruik van de auto’s aan te gaan.
 • Elke deelnemer moet indien de straat of buurt wint, bereid zijn om deel te nemen aan interviews van de Rijksuniversiteit Groningen, dat onderzoek doet naar de motivatoren van mensen om deel te nemen aan deelmobiliteitsprojecten.

De jury, bestaande uit leden van de Provincie Noord-Holland, MRA-Elektrisch, MobiCoop en Natuur & Milieu, let op de volgende punten:

 • Motivatie van de straat of buurt om de auto’s te delen.
 • Beoogde acties die de straat of buurt inzet om het aantal deelnemers binnen de straat of buurt te laten groeien tijdens de periode van zes maanden.
 • Beoogde acties van de straat of buurt om hun ervaringen met Auto van de Straat met zo veel mogelijk Noord-Hollanders te delen, bijvoorbeeld via de lokale pers, een social media campagne, of leuke acties in de buurt.
 • Geschiktheid van de locatie/omgeving van de straat of buurt als standplaats voor de deelauto’s en geschiktheid van de locatie/omgeving van de straat of buurt voor het plaatsen van de laadpalen.

Winnaars

Uit de inschrijvingen van 31 geïnteresseerden zijn drie straten geselecteerd. Onder voorbehoud dat de laadpalen geplaatst kunnen worden, ontvangen de vertegenwoordigers van deze straten na deze zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s zes maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur. Doel is om de eigen auto zoveel mogelijk te laten staan en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden én autodelen. De winnaars worden persoonlijk benaderd. Na de bekendmaking zullen de winnende straten of buurten op de website (www.autovandestraat.nl) genoemd worden. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat over de (uitkomst van) inschrijving of de deelname aan de actie tussen een deelnemer en Natuur & Milieu, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Auto’s en deelplatform en laadpalen

Per straat of buurt worden er twee elektrische deelauto’s beschikbaar gesteld voor een periode van zes maanden. De auto’s worden door MobiCoop beschikbaar gesteld. Alle deelnemers moeten zich bij aanvang van de actieperiode registreren bij MobiCoop en de gebruiks- en algemene voorwaarden van MobiCoop accepteren. De gebruiks- en algemene voorwaarden van MobiCoop kun je hier vinden.

Type auto’s:

De auto’s die beschikbaar gesteld worden zijn van het type*:

 • Renault Zoe
 • Actieradius: 365 km
 • Laadmogelijkheden: stopcontact, laadpaal, snelladen
 • Aantal zitplaatsen: 5
 • Renault Megane
 • Actieradius: 315 km
 • Laadmogelijkheden: stopcontact, laadpaal, snelladen
 • Aantal zitplaatsen: 5

* Of vergelijkbare modellen

Gebruik auto’s:

 • Reserveren en openen van de auto’s werkt via de app van R-mobility op je smartphone.
 • De kosten voor het gebruik van de auto’s zijn tijdens de actieperiode slechts €2,50 per uur. De andere kosten voor de auto’s en het laden zoals de laadpalen, plaatsen van de laadpalen, elektriciteitsverbruik bij het laden worden door provincie Noord-Holland vergoed.
 • Natuur & Milieu heeft altijd het recht om de actie op ieder moment en voor het einde van de actieperiode te stoppen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het gebruik van de auto’s. Natuur & Milieu organiseert deze actie in opdracht van de provincie Noord-Holland om elektrisch autodelen te stimuleren en bekender te maken onder Noord-Hollanders. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de ter beschikking gestelde auto’s, laadpalen, app’s en andere faciliteiten of het gebruik daarvan.

Laadpalen:

Door de beperkte actieperiode is het mogelijk niet haalbaar om (vergunningen voor) laadpalen in de openbare ruimte op tijd te realiseren. In dat gevalkunnen de laadpalen kosteloos door MRA-Elektrisch op privéterrein  van een van de deelnemers van de straat of buurt geplaatst worden. De palen kunnen na afloop van de actieperiode worden overgenomen door de betreffende perceeleigenaar. De hieraan verbonden voorwaarden worden door MRA-Elektrisch bepaald.

Wedstrijdperiode/Finale van de 3 deelnemende straten

De wedstrijd tussen de drie winnende straten of buurten om de hoofdprijs van nog zes maanden extra gebruik te mogen maken, gaat in nadat de auto’s geleverd zijn aan de winnende straten. De drie winnaars moeten hiervoor de eigen auto’s zoveel mogelijk laten staan en daarnaast zoveel mogelijk bekendheid krijgen voor het autodelen. Bijvoorbeeld door aandacht in de lokale pers, een social media campagne of leuke acties in de buurt.

Jurering:

De jury bepaalt op basis van onder meer de volgende punten welke straat of buurt de finale wint en het gebruik van de deelauto’s kan verlengen tot twaalf maanden.

Autodelen:

 • Hoe vaak is de deelauto in plaats van de eigen auto gebruikt?
 • Hoe vaak zijn de auto’s gebruikt?
 • Hoe lang zijn de auto’s gebruikt?
 • Hoeveel deelnemers hebben de auto’s daadwerkelijk gebruikt?
 • Hoe snel weet de groep meer deelnemers aan zich te binden?

Bekendheid voor autodelen:

 • Welke acties heeft de straat of buurt georganiseerd om voordelen van het autodelen te laten zien aan anderen?
 • Welk bereik in de (sociale) media heeft de straat of buurt behaald tijdens de actieperiode?
 • Hoeveel mensen, uitgezonderd deelnemers, hebben er kennis van genomen dat deelauto’s in de buurt gebruikt worden?

Communicatie en persoonsgegevens:

Wij vragen de deelnemers van de deelnemende straten of buurten om hun ervaringen met het autodelen zoveel mogelijk te delen met anderen. Zo komen er steeds meer mensen in aanraking met autodelen. Onderstaande communicatie / events / media kunnen daar deel van uitmaken:

 • Acties georganiseerd in de buurt
 • Een artikel in lokale media
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Item in nieuwsbrieven van bijvoorbeeld coöperaties of sportverenigingen

Daarnaast organiseert Natuur & Milieu in samenwerking met de deelnemende straten instapdagen met de winnende straten. Op die dagen promoot de straat of buurt hun eigen auto’s en stellen zij die beschikbaar voor proefritten aan mensen buiten de eigen deelnemersgroep. Denk bijvoorbeeld aan een dag op de parkeerplaats van een sportvereniging of een plein in het dorp of stad.

Privacy

 • Wij verwerken in het kader van deze actie de persoonsgegevens van deelnemers. Deze verwerken wij zoals dat in onze algemene privacyverklaring wordt vermeld.
 • Wij kunnen de aanmeldingen gebruiken ter promotie van de actie en via (online en/of social) media verspreiden.
 • Wij verwerken de gegevens van het deelauto-gebruik in het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Hiernaast zullen wij de winnende straten of buurten en de deelnemers vermelden op onze website en daar plaatsen wij ook ervaringen van het autodelen tijdens de actieperiode. De berichten kunnen ook bestaan uit artikelen en beeldmateriaal.

 

In opdracht van:
In samenwerking met:
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor

Aanbieding

50% voltooid