Spelregels

De wedstrijd voor Auto van de Straat is gesloten. Bekijk op onze pagina's de winnende straten en hun ervaringen.

Auto van de straat is een actie waarmee Natuur & Milieu en de Provincie Noord-Brabant elektrisch autodelen willen stimuleren en bekender maken onder Brabanders. Je kan je als straat inschrijven; als hofje, plein, appartementencomplex of verzameling buurtgenoten mag natuurlijk ook. Wel is er een hoofd-inschrijver nodig die als contactpersoon fungeert. Hieronder staan de spelregels voor deze actie. Deze bestaat uit twee onderdelen: de inschrijving en de actieperiode. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Met Auto van de Straat werken we samen met het deelplatform  Onze Auto: zij leveren de auto’s. Deze zijn van het type Hyundai IONIC Electric. Deze volledig elektrische auto’s hebben plaats voor 5 personen en een actieradius van 280 km. Elke deelnemer krijgt een account en een app van OnzeAuto om de auto’s te gebruiken.

Inschrijving

Hieronder staan alle voorwaarden voor de inschrijving. Een jury zal uiteindelijk beslissen welke drie groepen (“straten”) mee mogen doen aan Auto van de Straat. Als je je inschrijft, dan moet: 

 • het formulier volledig zijn ingevuld. 
 • er één hoofd-deelnemer aangewezen zijn die als contactpersoon fungeert.
 • het formulier voor 8 februari 2019 14:00 uur zijn verstuurd. 

Voorwaarden om mee te doen: 

 • Deelnemers moeten wonen én ingeschreven zijn in de provincie Noord-Brabant. 
 • Minimaal 10 deelnemers uit verschillende huishoudens en maximaal 20 deelnemers per “straat”. 
 • De deelnemers binnen 1 “straat” wonen bij elkaar in de buurt. Dit hoeft niet in dezelfde straat te zijn. De locatie van de auto moet goed bereikbaar zijn voor elke deelnemer binnen de “straat” (circa 200 meter). 
 • Elke deelnemer is 18 jaar of ouder.
 • Elke deelnemer moet indien de “straat” wint, bereid zijn zich te registreren als deelnemer bij OnzeAuto en met hen een overeenkomst voor het gebruik van de auto’s aan te gaan. De algemene voorwaarden van deze overeenkomst zijn hier in te zien.

De jury let op de volgende punten: 

 • Motivatie van de “straat” om de auto’s te delen. 
 • Acties die de “straat” inzet om het aantal deelnemers binnen de “straat” te laten groeien tijdens de periode van vier maanden. 
 • Acties van de “straat” om hun ervaringen met Auto van de Straat met zo veel mogelijk Brabanders te delen.
 • Geschiktheid van de locatie/omgeving van de “straat” als standplaats voor de deelauto’s en geschiktheid van de locatie/omgeving van de “straat” voor het plaatsen van de laadpalen.

Winnaars

Uit de inschrijvingen worden drie “straten” gekozen die mee mogen doen aan Auto van de Straat. De winnaars worden persoonlijk benaderd. Wij vragen alle “straten” en deelnemers rekening te houden met een prijsuitreiking op 16 februari voor de winnende straten. Na de bekendmaking zullen de winnende “straten” op de website (www.autovandestraat.nl) genoemd worden. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat over de (uitkomst van) inschrijving of de deelname aan de actie tussen een Deelnemer en Natuur & Milieu, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Actieperiode

De actieperiode van vier maanden gaat in nadat de auto’s geleverd zijn aan de winnende straten. Onder voorbehoud zal dit op 9 maart gebeuren.

Auto’s en deelplatform en laadpalen

Per “straat” worden er twee elektrische deelauto’s beschikbaar gesteld voor een periode van vier maanden. De auto’s worden door OnzeAuto beschikbaar gesteld. Alle deelnemers moeten zich bij aanvang van de actieperiode registreren bij OnzeAuto en de gebruiks- en algemene voorwaarden van OnzeAuto accepteren. De algemene voorwaarden kun je vinden op de website van OnzeAuto (https://onzeauto.com/algemene-voorwaarden).

Type auto’s:

De auto’s die beschikbaar gesteld worden zijn van het type Hyundai IONIC Electric:

 • Actieradius: 280 km
 • Laadmogelijkheden: stopcontact, laadpaal, snelladen
 • Aantal zitplaatsen: 5

Gebruik auto’s: 

 • Reserveren en openen van de auto’s werkt via de app van OnzeAuto op je smartphone.
 • De kosten voor het gebruik van de auto’s zijn tijdens de actieperiode slechts €2,50 per uur. De andere kosten voor de auto’s en het laden zoals de laadpalen, plaatsen van de laadpalen, elektriciteitsverbruik bij het laden worden door de Provincie Noord-Brabant vergoed.
 • De Provincie Noord-Brabant en Natuur & Milieu hebben altijd het recht om de actie op ieder moment en voor het einde van de actieperiode te stoppen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het gebruik van de auto’s. Natuur & Milieu en de Provincie Noord-Brabant organiseren deze actie om elektrisch autodelen te stimuleren en bekender te maken onder Brabanders. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de ter beschikking gestelde auto’s, laadpalen, app’s en andere faciliteiten of het gebruik daarvan.

Laadpalen:

Door de beperkte actieperiode is het niet haalbaar om (vergunningen voor) laadpalen in de openbare ruimte te realiseren. Om die reden worden de laadpalen kosteloos door OnzeAuto  op privéterrein geplaatst van een van de deelnemers van de “straat”. De palen kunnen na afloop van de actieperiode worden overgenomen door de betreffende perceeleigenaar. De hieraan verbonden voorwaarden worden door OnzeAuto bepaald.

Verlenging van de actieperiode

De drie “straten” die gekozen zijn door de jury kunnen hun periode verlengen met nog eens vier maanden door tijdens de actieperiode de “beste straat” te worden . De jury bepaalt welke van de drie “straten” de verlenging wint.

Jurering:

De jury bepaalt op basis van onder meer de volgende punten welke “straat” de actieperiode kan verlengen tot acht maanden.

Autodelen:

 • Hoe vaak zijn de auto’s gebruikt?
 • Hoe lang zijn de auto’s gebruikt?
 • Hoeveel deelnemers hebben de auto’s daadwerkelijk gebruikt?
 • Hoe snel weet de groep meer deelnemers aan zich te binden?

Actie-delen:

 • Welk bereik in de (sociale) media heeft de “straat” behaald tijdens de actieperiode?
 • Hoeveel mensen, uitgezonderd deelnemers, hebben er kennis van genomen dat deelauto’s in de buurt gebruikt worden?

Communicatie en persoonsgegevens:

Wij vragen de deelnemers van de deelnemende “straten” om hun ervaringen met het autodelen zoveel mogelijk te delen met anderen. Zo komen er steeds meer mensen in aanraking met autodelen en zo kunnen de deelnemende “straten” de actieperiode verlengen tot maximaal acht maanden. Onderstaande communicatie / events / media kunnen daar deel van uitmaken:

 • Facebook
 • Twitter
 • Een artikel in lokale media
 • Item in nieuwsbrieven van bijvoorbeeld coöperaties of sportverenigingen

Daarnaast organiseren wij instapdagen met de winnende straten. Op die dagen promoot de “straat” hun eigen auto’s en stellen zij die beschikbaar voor proefritten aan mensen buiten de eigen deelnemersgroep. Denk bijvoorbeeld aan een dag op de parkeerplaats van een sportvereniging of een plein in het dorp of stad.

Privacy

 • Wij verwerken in het kader van deze actie de persoonsgegevens van deelnemers. Deze verwerken wij zoals dat in onze algemene privacyverklaring wordt vermeld.
 • Wij kunnen de aanmeldingen gebruiken ter promotie van de actie en via (online en/of social) media verspreiden.
 • Hiernaast zullen wij de winnende “straten” en de deelnemers vermelden op onze website en daar plaatsen wij ook ervaringen van het autodelen tijdens de actieperiode. De berichten kunnen ook bestaan uit artikelen en beeldmateriaal.

 

 

Partner:

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor

Aanbieding

50% voltooid