Wat is Auto
van de Straat?

Met Auto van de Straat krijgen drie straten of buurten de kans om een half jaar te ervaren dat autodelen werkt. Een daarvan kan nog eens zes maanden verlenging winnen door de eigen auto’s zoveel mogelijk te laten staan en daarnaast zoveel mogelijk bekendheid krijgen voor het autodelen. Bijvoorbeeld door aandacht in de lokale pers, een social media campagne of leuke acties in de buurt.

Staan in jouw buurt de auto’s ook het grootste deel van de dag stil? Een elektrische deelauto wordt optimaal gebruikt, is laag in kosten en 100% elektrisch. Daarnaast neemt autodelen de zorgen van een eigen auto weg, is het beter voor het milieu en faciliteert het leuk contact met de buurt. Om deze redenen is Auto van de Straat opgezet.

Dankzij Auto van de Straat kunnen drie straten of buurten voor zes maanden lang elektrisch rijden en het gemak van autodelen ervaren. De auto’s kunnen gebruikt worden voor een flink gereduceerd tarief (€ 2,50 per uur) en de laadpalen worden gratis geplaatst.

Auto van de Straat is een initiatief van Natuur & Milieu. Voor Auto van de Straat werken we in opdracht van de provincie Noord-Holland en samen met MRA-Elektrisch en MobiCoop (aanbieder deelauto’s). MobiCoop regelt twee elektrische vijfpersoonsauto’s per buurt met een flinke actieradius en de app om de auto’s te reserveren.

Hieronder een korte film met uitleg over Auto van de Straat

Hoe werkt de wedstrijd?

Uit de inschrijvingen van 31 geïnteresseerden zijn drie straten geselecteerd. Onder voorbehoud dat de laadpalen geplaatst kunnen worden, ontvangen de vertegenwoordigers van deze straten na deze zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s zes maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur. Doel is om de eigen auto zoveel mogelijk te laten staan en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden én autodelen.

Wij houden van autodelen: het is namelijk een belangrijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem en draagt bij aan een betere leefomgeving. Daarom laten we via Auto van de Straat zo veel mogelijk mensen kennismaken met het autodelen.

 

 

 • Veelgestelde vragen:

  • Wat is dit voor een wedstrijd?

   Bij Auto van de Straat krijgen drie buurten een half jaar lang twee deelauto’s tot hun beschikking tegen erg gereduceerde kosten (€2,50 per uur). Eén daarvan kan nog eens zes maanden verlenging winnen door de eigen auto’s zoveel mogelijk te laten staan en daarnaast zoveel mogelijk bekendheid te krijgen voor het autodelen. Bijvoorbeeld door aandacht in de lokale pers, een social media campagne of leuke acties in de buurt. Deze straat wordt uitgeroepen tot “De beste autodelers van Noord-Holland”.

   Met het wedstrijdelement in het project willen we mensen niet alleen stimuleren om hun eigen auto te laten staan en de deelauto’s goed te gebruiken maar ook om de ervaringen die zij hebben met de deelauto’s breed te verspreiden. Zo ontstaat er meer bekendheid en draagvlak voor deelauto’s.

  • Hoe ziet wedstrijd eruit?

   Uit de inschrijvingen van 31 geïnteresseerden zijn drie straten geselecteerd. Onder voorbehoud dat de laadpalen geplaatst kunnen worden, ontvangen de vertegenwoordigers van deze straten na deze zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s zes maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur. Doel is om de eigen auto zoveel mogelijk te laten staan en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden én autodelen.

  • Wat willen jullie bereiken met deze campagne?

   Met Auto van de Straat willen we de bekendheid van deelauto’s vergroten. Daarnaast doen we bij het project onderzoek naar gedrag op het gebied van mobiliteit en de factoren die invloed hebben op het slagen van een deelauto-initiatief. De resultaten delen we met overheden en de markt om de drempels voor mensen om te gaan autodelen te verlagen.

  • Waarom in de provincie Noord-Holland?

   Provincie Noord-Holland is opdrachtgever en financier van dit project.

  • Waarom vindt Provincie Noord-Holland het belangrijk dat mensen auto’s gaan delen?

   De komende jaren worden er heel veel huizen bijgebouwd. Als mensen hun reisgedrag niet veranderen, leidt dat tot meer verkeer en CO2-uitstoot, en staat iedereen straks stil. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag door slimme oplossingen. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: ‘Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een auto. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van een auto. Met autodelen maak je je buurt beter bereikbaar en leuker om in te wonen, dus ik roep iedere buurt in Noord-Holland op mee te doen met Auto van de Straat en de voordelen van autodelen te ervaren.’

  • Gaat Auto van de Straat ook naar andere provincies?

   Natuur & Milieu zijn in gesprek met andere provincies maar er is voor nu nog niets concreet.

  • Wanneer is deze wedstrijd geslaagd?

   Wij zijn blij als alle drie de groepen doorgaan na de proefperiode. Daarnaast hopen we op veel (media)aandacht voor autodelen waarbij veel mensen in Noord-Holland gaan nadenken of  autodelen ook voor hen geschikt is.

  • Waarom vinden jullie (Natuur & Milieu) het belangrijk dat mensen auto’s gaan delen?

   Mobiliteit is voor 19% (2019) verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn in Nederland 8 miljoen auto’s waarvan het grootste gedeelte op fossiele brandstof rijdt. Er moet veel meer elektrisch gereden gaan worden. Maar alle fossiele auto’s vervangen voor elektrische is niet de oplossing. Auto’s staan voor 95% van de tijd stil en kunnen veel efficiënter gebruikt worden. Door auto’s te delen worden er minder auto’s geproduceerd en wordt er bewuster de meest geschikte mobiliteitsvorm gekozen en daardoor minder autokilometers gemaakt. Bovendien komt er meer ruimte in woonwijken waardoor deze leefbaarder worden en er ruimte komt voor groen of speelmogelijkheden voor kinderen.

  • Is auto delen wel corona-proof?

   Door de auto schoon te maken met desinfectie na gebruik en extra tijd te blokken tussen de verschillende gebruikers is autodelen corona-proof.

  • Waarom kunnen alleen deelnemers uit buurten zonder parkeerrestricties deelnemen?

   De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag en wil onderzoeken wat de mogelijkheden voor autodelen zijn buiten de stedelijke gebieden zijn en op plekken waar voldoende parkeerruimte is.

  • Wanneer kun je je aanmelden?

   De inschrijving is inmiddels gesloten. Uit de inschrijvingen van 31 geïnteresseerden zijn drie straten geselecteerd. Onder voorbehoud dat de laadpalen geplaatst kunnen worden, ontvangen de vertegenwoordigers van deze straten na deze zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s zes maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur. Doel is om de eigen auto zoveel mogelijk te laten staan en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden én autodelen.

  • Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen?

   Aan de deelname aan Auto van de Straat zijn voorwaarden verbonden. Alle voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd zijn hier te lezen. De inschrijving is inmiddels gesloten.

  • Wanneer is bekend welke buurten meedoen met de wedstrijd?

   Uit de inschrijvingen van 31 geïnteresseerden zijn drie straten geselecteerd. Onder voorbehoud dat de laadpalen geplaatst kunnen worden, ontvangen de vertegenwoordigers van deze straten na deze zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s zes maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur. Doel is om de eigen auto zoveel mogelijk te laten staan en tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden én autodelen.

  • Hoe wordt bepaald welke drie buurten mee mogen doen aan de wedstrijd?

   De aanmeldingen worden beoordeeld op motivatie van de groep, grootte van de groep en haalbaarheid van het plaatsen van laadpalen.

  • Waarom zijn specifiek deze buurten door?

   De buurten zijn op verschillende criteria gekozen. Waaronder motivatie, grootte van de groep, haalbaarheid van plaatsen laadinfra.

  • Wanneer kunnen wij gebruik maken van de deelauto’s

   Onder voorbehoud dat de laadpalen geplaatst kunnen worden, ontvangen de vertegenwoordigers van deze straten na deze zomer de sleutels van de twee elektrische deelauto’s. De bewoners mogen de auto’s zes maanden lang gebruiken tegen een gereduceerd tarief van 2,50 euro per uur.

   Na deze periode kunnen de deelnemersgroepen tegen het normale tarief gebruik maken van de deelauto’s.

  • Welke auto’s worden gebruikt?

   Deze zijn van het type Renault ZOE en Renault Megane. Deze volledig elektrische auto’s hebben plaats voor 5 personen en een actieradius van respectievelijk 315 en 365 kilometer. Elke deelnemer krijgt een account en een app van R-Mobility om de auto’s te gebruiken. Bij de start worden de deelnemers geïnformeerd over de gebruik van de app en de auto’s.

  • Hoe kan mijn buurt de beste autodeler worden?

   De jury bepaalt op basis van onder meer de volgende punten welke straat of buurt de finale wint en het gebruik van de deelauto’s kan verlengen tot twaalf maanden.

   Autodelen:

   • Hoe vaak is de deelauto in plaats van de eigen auto gebruikt?
   • Hoe vaak zijn de auto’s gebruikt?
   • Hoe lang zijn de auto’s gebruikt?
   • Hoeveel deelnemers hebben de auto’s daadwerkelijk gebruikt?
   • Hoe snel weet de groep meer deelnemers aan zich te binden?

   Bekendheid voor autodelen:

   • Welke acties heeft de straat of buurt georganiseerd om voordelen van het autodelen te laten zien aan anderen?
   • Welk bereik in de (sociale) media heeft de straat of buurt behaald tijdens de actieperiode?
   • Hoeveel mensen, uitgezonderd deelnemers, hebben er kennis van genomen dat deelauto’s in de buurt gebruikt worden?
  • Wie is de aanbieder van deelauto’s?

   Mobicoop is de aanbieder van de deelauto’s. Alle deelnemers moeten zich bij aanvang van de actieperiode registreren bij MobiCoop en de gebruiks- en algemene voorwaarden van MobiCoop accepteren. Deze kun je hier vinden.

In opdracht van:
In samenwerking met:
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor

Aanbieding

50% voltooid