Mythe: Met elektrisch rijden wordt CO2-uitstoot verplaatst van auto naar energiecentrale

Een benzine- of dieselauto is vanwege de CO2-uitstoot per definitie slecht voor het klimaat en blijft dat ook. Een elektrische auto kan vrij van schadelijke uitstoot zijn en is dus cruciaal voor het stoppen van klimaatverandering. De transitie naar de elektrische auto moet dan ook nu worden ingezet. 

Energietransitie

In 2030 komt 40% van onze elektriciteit van windmolens op de Noordzee. De energietransitie is in volle gang en het duurt dus niet heel lang meer voordat een groeiend deel van de elektrische auto’s op groene stroom zullen rijden. Als we onder de 1,5 graad opwarming van de aarde willen blijven, hebben we geen tijd om met elektrisch rijden te wachten tot alle stroom groen is. Elektrische auto’s die op grijze stroom rijden is een stap in deze transitie. 

Elektromotor vs. verbrandingsmotor

Een elektrische auto die op elektriciteit rijdt die opgewekt is met kolen, is nog steeds beter voor het klimaat dan een benzine- of dieselauto. Dit komt voornamelijk omdat het rendement van een elektromotor beter is dan van een verbrandingsmotor. Ook als een elektrische auto op grijze stroom rijdt, wordt er dus CO2 bespaard omdat er minder energie nodig is om een elektrische auto te laten rijden.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid