Mythe: De elektrische auto is tijdelijk, uiteindelijk gaan we allemaal op waterstof rijden

Om een auto op waterstof te laten rijden, moet uit energie waterstof geproduceerd worden, waarna die waterstof in de auto weer naar elektriciteit moet worden omgezet. Bij het twee keer omzetten van de energie treedt tot wel 60% energieverlies op. Een elektrische auto geeft een beter rendement omdat die omzetting niet plaats hoeft te vinden.

Waterstof is een energiedrager

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager – je moet waterstof eerst maken voordat je het als energie kunt gebruiken. Er bestaan twee soorten waterstof: grijze waterstof en groene waterstof. Grijze waterstof wordt gemaakt door aardgas met water te mengen en te verhitten – daarbij komt waterstofgas en CO2 vrij. Groene waterstof wordt gemaakt door water met een elektrolyzer uiteen te trekken in waterstofgas en zuurstof – bij het maken van groene waterstof komt dus geen CO2 vrij als er gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.

Groene waterstof?

Voor groene waterstof is duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens nodig. Omdat groene waterstof beperkt beschikbaar is, moeten we het inzetten in sectoren die niet snel op een andere manier hun CO2-voetafdruk drastisch kunnen verkleinen. Het gaat daarbij om de industrie en vrachttransport. Personenauto’s kunnen al elektrisch rijden en zouden, tot er een overschot aan duurzame energie is, dus niet op waterstof moeten gaan rijden. 

Bronnen:
  • BloombergNEF (2020). Hydrogen Economy Outlook. Geraadpleegd via: https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf
  • Transport & Environment (2020). Renewable electricity requirements to decarbonise transport in Europe with electric vehicles, hydrogen and electrofuels. Geraadpleegd via: https://www.transportenvironment.org/publications/electrofuels-yes-we-can-%E2%80%A6-if-we%E2%80%99re-efficient
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid