Mark Gorter, Royal Haskoning DHV

“Begin meteen, want het kan heel makkelijk.”

“Eigenlijk zijn wij bij toeval begonnen met elektrisch rijden. Onze CEO was in gesprek met de CEO van BMW en toen kwam de nieuwe serie i3 ter sprake, die een grotere reikwijdte had. Die actieradius was precies het zetje dat we nodig hadden om over te stappen op elektrisch rijden, en dat paste in de verduurzaming waar we met het bedrijf al langer mee bezig waren.”

Leasevloot transformeren

“Onze leasevloot beslaat 600 auto’s. Bij ons krijgen alleen mensen die veel rijden een leaseauto. In oktober 2016 zijn we begonnen met een pilot met 25 vrijwilligers voor wie we het contract hebben opengebroken om in een BMW i3 te gaan rijden. Na een halfjaar bleek dat zo’n succes dat we de hele leasevloot zijn gaan transformeren. Zodra het leasecontract van een collega afloopt, kan hij alleen nog maar een elektrische auto kiezen. Inmiddels zijn het er 50, en de hele vloot kan in 2021 elektrisch zijn.”

Niet meer bangig

“De enige hobbel in deze transitie is koudwatervrees bij de collega’s. Ze zijn gewend aan vijf minuten diesel tanken; nu moeten ze met laadkabels sjouwen en meer tijd nemen. Dat vraagt een andere mindset, waar ze wat bangig voor zijn. Om dat weg te nemen, laten we zo veel mogelijk collega’s zo’n auto uitproberen. Dat werkt, het valt ze allemaal enorm mee.”

Positieve verhalen

“Iedereen die is overgestapt, is enthousiast. De vrijwilligers uit de pilot – die stonden er toch al meer voor open – en ook degenen die geen diesel meer konden kiezen. Ze vertellen hun positieve ervaringen rond, dat heeft effect. Je hoort ze nooit meer over de bezwaren die ze daarvoor hadden. De enigen die ik als mobiliteitsadviseur nog aan mijn bureau krijg, zijn mensen die gaan overstappen. Die hebben even hulp nodig bij het kiezen van een auto. Eenmaal over zijn ze enthousiast.”

Geen grijze stroom

“We hebben nu de slag te pakken. We kijken nu ook naar andere vormen van duurzame mobiliteit. Elektrisch gaan rijden is een van de vele dingen die je kunt doen, naast meer gebruikmaken van het OV, of misschien de kantoren verplaatsen naar de omgeving van stations, of vliegkilometers beperken. Onze transitie was vooral mogelijk omdat onze CEO al enthousiast was; in andere bedrijven moeten duurzaamheidsmanagers daar veel werk voor verzetten. Dit typeert ook ons bedrijf, want we zijn van de hands-on aanpak. Hoe dan ook, als je snel resultaat wilt boeken, begin dan meteen met elektrisch rijden, want dat kan heel makkelijk. En natuurlijk moet je de andere dingen niet vergeten, zoals zorgen dat de auto’s niet op grijze stroom rijden. Daarom hebben we nu ook zonnepanelen.”

In 2021 helemaal elektrisch

“Fantastisch hieraan is dat collega’s binnen het bedrijf en thuis veel bewuster met duurzaamheid omgaan. Veel deelnemers aan de pilot hebben zonnepanelen op hun dak gelegd. En als bedrijf blijven we verder zoeken. Als we in 2021 de hele leasevloot elektrisch willen hebben, moeten er genoeg laadpalen staan. En we willen graag de collega’s faciliteren die privé elektrisch willen rijden. Verder gaan we zorgen voor elektrische deelauto’s voor collega’s die geen leasewagen hebben. Maar de eerste besparing zit natuurlijk in zorgen dat de autokilometers niet gemaakt worden, zoals met teleconferencing en een goede fietsregeling, ook voor e-bikes. Die hebben we dan ook.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid